Andelen fastighetsägare som investerar i ärendehanterings- system ökar under 2015

Fastighetsägare har ofta stora mängder information att hantera i form av planritningar, brandritningar, anläggningsregister, arbetsplanering, dokument för tillsyn och skötsel, upphandlingar, information till hyresgäster mm. Listan går nästan att göras hur lång som helst. Ett ärendehanteringssystem har som uppgift att ge en helhetssyn över alla ärenden och förhandlingar som sker inom fastigheterna samt skapa struktur och ökad tillgänglighet.

Allt fler fastighetsägare har fått upp ögonen för denna typ av system och andelen företag som planerar att investera eller byta ut gamla förlegade system ökar såväl inom ärendehanteringssystem samt fastighetssystem. Men att upphandla ett nytt system är inte enkelt. I 659 kartläggande intervjuer uppger nästan hälften av fastighetsägarna som planerar att investera i ett nytt system att de inte har bestämt vilka moduler som skall ingå.

5 procent av de tillfrågade fastighetsägarna uppger att de planerar att investera i ett ärendehanteringssystem under 2015. Ytterligare 8 procent uppger att de planerar att byta ut befintligt alternativt investera i nytt fastighetssystem under samma period.

Nästan hälften av fastighetsägarna är osäkra på vilka moduler som skall ingå i det nya systemet. Förutom funktion skall man idag även ta ställning till molnbaserade samt mobila funktioner som kan vara betydelsefulla för förvaltare som rör sig mycket ute på fältet.Diagramet visar procentuell fördelning av den typ av fastigheter som de medverkande har i sitt nuvarande bestånd.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Mattias Larsson. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Stockholms län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer