Gävleföretagen satsar 85 000 per år på sponsring

I en kartläggning av 154 företag i Gävle och Sandvikens kommun uppger 68 procent av de tillfrågade beslutsfattarna att de sponsrar en eller flera idrottsklubbar idag. Sammanlagt avsätter de näst intill 7 miljoner kronor årligen på sponsring vilket motsvarar ett snitt på 85 000 kronor per företag. I Dalarnas län satsar företagarna drygt 48 000 kr i snitt.

36 procent av företagen uppger att de sponsrar Brynäs IF som därmed följt av Gefle IF som sponsras av 25 procent. Att SAIK hamnar på tredje plats med 13 procent av bolagen som sponsorer kan förklaras med att 88 procent av de svarande företagen är belägna inom Gävle kommun. Resterade 12 procent av de medverkande finns inom Sandvikens kommun.


För att sponsring ska bli avdragsgill måste ett antal krav uppfyllas. För avdrag krävs att sponsorn erhåller direkta motprestationer av den sponsrade som t.ex. tillgång till konferenslokaler, fribiljetter, reklamskyltar eller rätt att använda en symbol i sin marknadsföring. Avdrag medges endast för värdet av motprestationerna.I kartläggningen räknas trettio idrottsföreningar upp som samarbetspartner. Diagrammet visar endast de förenigar som har 2 procent eller mer av marknaden inom regionen.Om man tittar på landet i stort är fotboll den idrott som har flest andel sponsrande företag. Inom Gävle och Sandvikens kommuner är det ishockey som toppar listan.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 5 anställda i Gävle med omnejd
Intervjuad person: Övergripande ansvarig/VD


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer