Behovet av att integrera affärssystem med kringliggande system växer snabbt

Integration handlar om att förädla, effektivisera och stödja verksamhetsprocesser genom smarta och säkra integrationer mellan applikationer och system. En bra integrationsplattform har en enorm potential att automatisera företagens affärsprocesser och arbetsmoment och därmed sänka driftkostnader och skapa högre flexibilitet.

I kartläggande intervjuer med 584 IT-chefer på aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe framgår det att behovet av att integrera affärssystem med kringliggande system växer snabbt. Under december månad 2014 uppger 17 procent av 191 tillfrågade IT-ansvariga att de planerar att investera i en ny integrationslösning alternativt utveckla befintligt system inom de närmsta 12 månaderna.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta David Svenneke. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss72 procent av företagen med minst 50 anställda uppger att de har ett affärssystem/ERP som är anpassat för utbyte av information med extern leverantör eller kund idag. Bland bolagen med 20 anställda och uppåt är motsvarande siffra 38 procent.

Mängden av data, applikationer och system ökar. 47 procent av IT-cheferna uppger att de har mer än 5 IT-system som måste kunna kommunicera med varandra i nuvarande verksamhet. En femtedel av företagen som deltagit i kartläggningen uppger att de har mer än 20 system som behöver kommunicera med varandra idag.Ungefär en femtedel av företagen som har en integrationsplattform idag har egenutvecklade lösningar. Microsoft BizTalk är marknadsledande med 52,9 procent av marknaden. BizTalk marknadsförs som en enkel, kraftfull och utökningsbar molnbaserad integreringstjänst med nyckelfärdig moln-till-lokal integration och affärsapplikationer för SAP, Oracle EBS, SQL Server och PeopleSoft.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda i Sverige
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer