Snabbväxande marknad inom elektronisk fakturahantering

1764 IT-ansvariga har under året svarat på kartläggande frågor avseende företagets ekonomisystem och fakturahantering. Under intervjuer med IT-chefer på aktiebolag med minst 50 anställda per arbetsställe inom Stockholms län framgår det att andelen företag som använder sig av elektronisk fakturahantering(EFH) är mycket hög, dvs 81 procent.

Andelen företag som planerar att investera inom området fortsätter även att öka med 4,7 procent i genomsnitt. Allra flest investeringar budgeteras av IT-cheferna i Skåne och Stockholms län där 7 procent av de tillfrågade uppger att de planerar att investera i ett nytt system för elektronisk fakturahantering under 2015.Elektronisk fakturahantering (EFH) underlättar arbetet, sänker kostnaderna och frigör personella resurser. När vi summerar 2013 års statistik visar våra kartläggningar som täcker stora delar av landet att 55 procent av de Svenska aktiebolagen med minst 10 anställda per arbetsställe har ett system idag.Det genomsnittliga värdet för andelen planerade investeringar hamnar på 4,7 procent. Högst andel i Skåne samt Stockholms län och lägst andel i Örebro län.Kommer vi att få se en nivå där 88 procent av storbolagen i Stockholms län är användare vid december månads mätning 2015?

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Christoffer Kela. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Aktiebolag med minst 50 anställda i Stockholms län
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer