Fler företag satsar på utbildning inom ledarskap under 2015

Fler företag planerar att satsa på utbildning av chefer och ledare under 2015. Under november månads kartläggning uppger 27 procent av de tillfrågade övergripande ansvariga att de planerar att utbilda personal inom någon form av ledarskap eller teambuilding under den närmaste 12 månaders perioden.

En förklaring till det ökade antalet utbildningssatsningar kan vara det ökade antalet oerfarna ledare. 17 procent av företagen uppger att de har minst en nybliven ledare som har kortare erfarenhet av ledarskap än ett år.


Den vanligaste utbildningsformen är att genomföra utbildningen internt med hjälp av extern partner. En sjättedel av utbildningarna sker via s.k. öppna utbildningar där flera företag kan delta vid utbildningstillfället. Det är framför allt insatser inom coachning, teambuilding samt personlig utveckling som prioriteras.17 procent av företagen i Stockholm City har minst en nybliven ledare som har mindre än ett års erfarenhet av ledarskap.De 355 intervjuade företagen som deltagit i kartläggningen planerar tillsammans att utbilda minst 450 personer inom ledarskap under 2015. 18 procent uppger att de planerar att genomföra utbildningen internt utan extern konsult. Om vi bortser från dessa kan utbildningsföretagen se fram emot att sälja 369 platser på sina ledarskapsutbildningar under nästa år.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Minna Norén. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss


Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe i Stockholms län
Intervjuad person: Övergripande ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer