Småland planerar att hålla automationsnivån uppe

Andelen företag som bedömer att man är på väg in i en bättre konjunktur ökar stadigt. Alla tycks vara överens om att vi måste skapa rätt förutsättningar för företag att ta steget och implementera automation som kan leda till ökad produktivitet och konkurrenskraft. Trots detta har den procentuella andelen företag som planerar att investera inom automation sjunkit från 7 % 2012 till 5 % 2014.

I kartläggande intervjuer med Produktionschefer på 402 verkstäder i Jönköping, Kalmar och Kronoberg län under januari i år uppger 7 % av de tillfrågade att de planerar att genomföra ytterligare automationsprojekt under det kommande året.

Regionen Jönköping, Kronoberg och Kalmar län är robottätast i landet med 1,5 robotar i snitt per arbetsställe. På andra placering kommer Västra Götaland som har 1,1 robotar i snitt. Det är ett överaskande stort glapp mellan toppregionen och Stockholm som endast har 0,5 robotar i snitt per arbetsställe.
Under kartläggande intervjuer med Produktionschefer på 402 verkstäder i Jönköping, Kalmar och Kronoberg län under januari i år uppger 7 % av de tillfrågade att de planerar att genomföra ytterligare automationsprojekt under det kommande året.Om utflyttningen av företag skall bromsas är det en viktig faktor att produktivitetssatsningarna fortätter att öka istället för att minska. Många mindre företag vi talar med uppger investeringskostnaden som ett hinder till att implementera automation i sin produktion. Svårigheter att hänga med i teknikutvecklingen nämns även som ett problem. Idag talar man t.o.m. om digitala moln mellan olika maskiner.
Målgrupp: Företag inom verkstadsindustri i Jönköping, Kalmar och Kronobergs län
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer