Högst andel fastigheter med enkelglasfönster i Stockholms län

917 fastighetsägare har under det gångna året svarat på kartläggande frågor om vilken typ av fönster de har i fastighetsbeståndet. I kartläggningen framgår det att en tiondel av fastighetsägarna har minst en fastighet med enkelglasfönster.

Något som förvånar är att den lägsta andelen fastigheter med enkelglas finns i Skåne län och den högsta andelen finns i Stockholms län.


Enligt svensk lag, Lag om energideklaration för byggnader (2006:985), ska alla byggnader med vissa undantag energideklareras. Energideklarationen visar en del av fastighetens kvaliteter, som byggnadens energianvändning och referensvärdet av hur stor energianvändning som liknande fastigheter använder samt kraven för nyuppförda byggnader. En fullständig energideklaration innehåller också åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, värme-ventilation- och reglersystem, fönster, isolering m.m.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Mattias Larsson. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta ossMed tanke på att vi har ett varmare klimat i södra Sverige är det förvånande att den minsta andelen fastigheter med enkelglasfönster finns i Skåne län. Stockholms län har högst andel fastigheter med enkelglas och lägst andel 3-glas.Högst andel planerade investeringar uppges av fastighetsägarna i Stockholms län där 14 procent av de tillfrågade uppger planerade investeringar i nya fönster samt 6 procent renovering av befintliga fönster under 2015.
Målgrupp: Svenska fastighetsägare SNI 68
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer