12 procent av företagen inom verkstadsindustrin planerar att byta lokal innan 2017

Baserat på 321 intervjuer med produktionschefer på företag inom verkstadsindustri i Stockholm, Uppsala samt Södermanlands län framgår det att 12 procent av företagen planerar att byta lokal för sin verksamhet innan år 2017. Av dessa är det 7 procent som avser byta eller skaffa ytterligare lokaler redan under nästkommande år. Endast 1 procent av de som planerar att flytta sin verksamhet under 2015 har skrivit kontrakt med ny hyresvärd i dagsläget.

Bland de företag som planerar att stanna kvar i nuvarande lokaler har 14 procent för avsikt att omförhandla sitt kontrakt under 2015. Mer än en tiondel av det totala antalet företag som deltagit i kartläggningen uppger att den nuvarande lokalen har för små ytor i förhållande till behovet.Statistiken baserar sig på 321 intervjuer med produktionschefer på företag inom järn- och metallindustri, metallegoarbeten, tillverkning av maskiner och utrustningar samt transportmedelsindustri. 70 procent av företagen som uppger att de planerar att byta lokal är i dagsläget lokaliserade inom Stockholm län, 14 procent inom Uppsala län och resterande 16 procent inom Södermanlands län.Av det totala antalet företag som deltagit i kartläggningen framgår det att 50 procent av de tillfrågade äger verksamhetens lokal idag. Om man bortser från dessa skulle statistiken motsvara 24 procent av hyresgästerna som planerar att byta lokal inom den närmaste 3 års perioden. Detta motsvarar ungefär samma nivåer som de tjänsterelaterade företagen inom regionen uppmäter. Under november månad uppger 28 procent av kontorscheferna att de planerar för lokalbyte under den närmaste 36 månaders perioden.

Statistiken ger en bild av att fastighetsägarna i framför allt Stockholms län kan räkna med att en fjärdedel av hyresgästerna kommer att ta initiativ till att röra på sig innan år 2017 är slut.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Minna Noren. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer