En femtedel av verkstäderna i Mälardalen har behov av att öka personalstyrkan inom 6 månader

Trots att många företag uttrycker oro över att den egna verksamheten kommer att hämmas på grund av världskonjunkturen bedömer 20 procent av företagen inom verkstadsindustri i Mälardalen att de kommer att ha behov av att öka antalet anställda under den närmaste 6 månaders perioden. Endast 6 procent tror att verksamheten kommer att förändras i en riktning som leder till att man behöver dra ner på personal under kvartal ett och två 2015.

29 procent av de tillfrågade produktionscheferna efterfrågar personal med gymnasiekompetens som högsta utbildningsnivå. Trots det anser mer än hälften av de tillfrågade att det råder brist på tillgänglig arbetskraft inom det egna behovsområdet.

Den vanligaste rekryteringskanalen som nyttjas är personliga kontakter. Drygt en fjärdedel samarbetar med Arbetsförmedlingen, vilket är den högsta uppmätta andelen jämfört med övriga geografiska lägen i landet. Den tredje vanligaste kanalen som används är samarbete med bemannings- och rekryteringsbolag.Mer än hälften av de tillfrågade företagen upplever att det är "brist" eller "stor brist" på arbetskraft inom det egna behovsområdet. Endast 10 procent anser att det är "mycket bra tillgång" på den kompetens man eftersöker.Allra svårast verkar det vara att hitta kompetent personal som har avslutad gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå.Personliga kontakter är den vanligaste kanalen som används vid rekrytering. Det är stora skillnader om man jämför med exempelvis tjänstebolagens rekryteringskanaler som till högre andel utgörs av annonsering via internet och tidningar, sociala medier och övriga internetbaserade tjänster.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Minna Noren. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Målgrupp: Verkstadsindustri i Stockholm, Uppsala samt Södermanlands län
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer