6 procent av fastighetsägarna i Uppsala planerar att investera i nya värmepumpar under 2015

46 procent av de privata fastighetsägarna i Uppsala län har värmepumpar installerade i minst en av de befintliga fastigheterna i beståndet idag. Intresset för att genomföra ytterligare investeringar är stort och 6 procent har planer på att genomföra ytterligare investeringar redan under det kommande året. Under 2013 års mätning låg andelen planerade investeringar på 7 procent vilket visar på att det endast skett en marginell minskning ur ett regionalt perspektiv. Genomsnittet landet ligger på 8,2 procent, baserat på statistik från 917 intervjuer med privata fastighetsägare i Gävle, Dalarna och söderut.

Investeringarna avser framför allt markvärmepumpar och luft-luftvärmepumpar. En av fördelarna med markvärme uppges vara den ekonomiska biten men även att det är en mycket skonsam energilösning för miljön. Främsta anledningen till valet av en luft-luftvärmepump uppges vara att det är en ganska snabb process att installera en luft-luftvärmepump, jämfört med andra värmepumpar.6 procent av de tillfrågade privata fastighetsägarna i Uppsala uppger att de planerar att genomföra ytterligare investeringar i värmepumpar under 2015. Diagrammet anger typ av värmepumpar som investeringsplanerna avser.Frånluftssystem (F), från- och tilluftssystem (FT) samt från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX) är olika mekaniska ventilationssystem som alla kan göras mer energieffektiva. 63 procent av fastighetsävarna i Uppsala län använder fjärrvärme och mekanisk frånluftsventilation idag. 12 procent uppger att skulle vilja värma upp hela fastigheter med enbart återvinning av mekanisk frånluft och värmepump idag.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Uppsala län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer