Den globala ekonomins utveckling hämmar tillväxten i Norrland

Baserat på kartläggande information via 715 intervjuer med produktionsansvariga på verkstäder med minst 3 miljoner i omsättning i Gävle, Dalarna och övriga Norrland, framgår det att andelen planerade maskininvesteringar har minskat kraftigt under den senaste 6-månaders perioden.

Trots att behovet av att satsa på nya maskiner med bättre prestanda och högre produktivitet ökar, minskar andelen planerade investeringar med 16 procent jämfört med den senaste mätningen som genomfördes under april i år. Det största hindret för tillväxt uppges vara den globala ekonomins utveckling, bristande efterfrågan och brist på arbetskraft.


Kartläggningen omfattar frågor avseende planerade investeringar inom 12 maskintyper ur ett 12 månaders perspektiv. Andelen investeringar inom tunga lyftanordningar så som telfrar, kranar och traverser minskar mest (-3,7). Även truckar och CNC-maskiner för spånavskiljande bearbetning minskar med 3,5 procent vardera.Diagrammet visar planerade investeringar avseende 12 olika maskintyper ur ett 12 månaders perspektiv. Utöver maskiner visas även investeringsplaner avseende affärssystem.

Kravet på obligatorisk CE-märkning för produkter som omfattas av den harmoniserade standarden EN 1090-1 för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner håller marknaden varm och andelen planerade investeringar beräknas stiga med 1,0 procent i norra Sverige under det kommande året. Andelen planerade investeringar i CNC-maskiner för slipande bearbetning beräknas öka med 0,2 procent.
Det största hindret anses vara den globala ekonomins utveckling, bristande efterfrågan samt brist på arbetskraft.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Målgrupp: Verkstadsindustri i Gävle, Dalarna och hela Norrland
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer