28% av företagen i Stockholms innerstad planerar att byta lokal

Under november månads kartläggning uppger 15 procent av de tillfrågade kontorscheferna att de planerar att byta eller skaffa ytterligare lokaler inom den närmaste 12-månders perioden. Utöver detta uppger ytterligare 13 procent att de planerar för lokalbyte inom 36 månader.

Om företagen sätter sina planer i verket skulle det i sådant fall innebära att över en fjärdedel av företagen i Stockholms innerstad byter lokal under de kommande 3 åren.


Andelen företag som är missnöjda med nuvarande lokaler har ökat drastiskt under det senaste halvåret. Under februari i år uppgav 6 procent av de tillfrågade att de var missnöjda med nuvarande lokal. Under november månads kartläggning har antalet missnöjda hyresgäster ökat till 17 procent.

Den vanligaste anledningen till att lokalerna inte anses vara optimala anges vara att nuvarande lokaler är för små och 15 procent tycker att lokalerna är omoderna. Andra brister som räknas upp är dålig planlösning och för hög hyresnivå.13 procent av de tillfrågade företagen uppger att de planerar att byta eller skaffa ytterligare lokaler inom de närmaste 3 åren. Övervägande delen planerar att söka ny lokal inom samma geografiska läge.Högst efterfrågan är det avseende kontorsytor på mindre än 1 000 kvadratmeter innanför tullarna.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Torbjörn Eidhagen. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss


Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Stockholm City
Intervjuad person: Övergripande ansvarig/VD


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer