Saldab it är marknadsledande inom IT-drift i Malmö

Under kartläggande intervjuer med IT-ansvariga på aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Malmö med omnejd framgår det att Saldab it är ledande leverantör inom it-drift. 8,2 procent av de 200 tillfrågade företagen under oktober 2014, uppger att de har outsourcat sin drift till Saldab idag.

Outsourcing av IT förväntas av flertalet branschorganisationer, växa med ca 5 procent per år omsättningsmässigt. Trots detta visar flertalet kartläggningar att andelen företag som lägger ut sin IT-drift hos extern partner har minskat i stort sett hela landet under 2013. Malmö är undantaget och i vår oktoberkartläggning uppger 47 procent av företagen med minst 20 anställda att de outsourcar hela eller delar av IT-driften till extern partner.


32 procent av företagen i målgruppen har outsourcat hela IT-driften och ytterligare 24 procent har delar av driften outsourcad till extern partner. Den senaste trenden inom outsourcing är Cloud Computing där priset för nyttjande av infrastrukturtjänster och applikationer baseras utifrån kapacitetsnyttjande. 12 procent av IT-cheferna som medverkat i oktoberkartläggningen uppger att det kan vara intressant att köpa in molntjänster kopplade till IT-driften.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta David Svenneke. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Andelen företag som outsourcat sin IT-drift har ökat stadigt sedan 2012, från 39 procent till oktobers mätning då 47 procent av IT-cheferna uppger att de har lagt ut driften till extern leverantör. Bland de företag sköter driften själva uppger 7 procent att de har planer på att anlita extern samarbetspartner för IT-drift tjänster under det närmaste året.32 procent av företagen i målgruppen uppger under oktober 2014 att de har outsourcat hela IT-driften. Ytterligare 24 procent har delar av driften outsourcad till extern partner.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda i Malmö med omnejd
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer