Verkstadsindustrin i Norrland satsar stenhårt

Under perioden oktober 2013 till april 2014 har vi genomfört 2 402 telefonintervjuer med produktionsansvariga inom svensk verkstadsindustri i syfte att kartlägga information om planerade investeringar det närmast kommande året.

49 % av de tillfrågade företagen i Norra regionen - Gävle, Dalarna och övriga Norrland uppger planerade investeringar som överstiger en halv miljon kr under 2014, vilket är den högsta nivån i hela landet.Södra – Skåne, Blekinge samt Hallands län
Västra – Västra Götalands län
Östra - Jönköping, Kronoberg samt Kalmar län
Mellan – Västmanland, Värmland, Östergötland samt Örebro län
Stockholm – Stockholm, Uppsala samt Södermanlands län
Norra – Gävle, Dalarna samt norrut


I kartläggningen har vi ställt frågor kring planerade investeringar av maskiner, lyftanordningar, automationslösningar, mätteknik, märkning, mjukvaruinvesteringar mm. Truckar och tunga lyftanordning dominerar inköpslistorna hos bolagen. En annan trend som vi ser i regionen är att andelen planerade investeringar inom automation har halverats sedan 2012.

Automationsgraden hos företagen i Norra regionen ligger på den näst högsta nivån i landet procentuellt sett då 20 % av företagen i målgruppen uppger att de har minst 1 robot i verksamheten idag. Ser man till antalet robotar totalt i företagen hamnar de dock näst sist då endast Stockholm har ett färre antal robotar i sina verksamheter.3 % av företagen i målgruppen uppger planerade projekt inom automation under det närmaste året. Investeringarna omfattar till 79 % lösningar inom produktion, 14 % montering och 7% palletering.
Målgrupp: Företag inom verkstadsindustri med minst 3 miljoner i omsättning
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer