Andelen planerade maskininvesteringar minskar i Västra Götalands län

Under personliga intervjuer med produktionsansvariga inom verkstadsindustri i Västra Götalands län framgår det att andelen planerade maskininvesteringar kommer att dala under 2015. Enligt den senaste kartläggningen som genomfördes under november 2014 kommer andelen planeringar att minska med 9,5 procent sedan den senaste mätningen som genomfördes under mars i år.

Kartläggen omfattar investeringsfrågor avseende tolv olika maskintyper som är vanligt förekommande inom Svensk verkstadsindustri. Kompressorer är den maskintyp där andelen planerade investeringar minskar mest följt av trumlings- och blästringsmaskiner.

Några ljusglimtar finns med i kartläggningen. Andelen företag som planerar att investera inom maskinuppriktning ökar med 0,8 procent och andelen företag som planerar investeringar inom märkning ökar med 0,1 procent.Under mars 2014 uppgav 41,2 procent av de 393 intervjuade produktionscheferna att de hade planerade maskininvesteringar inom den närmaste 12 månaders perioden. Motsvarande siffra var under oktober 2014 31,7 procent.

Om man bortser från maskininvesteringarna är planerade investeringar inom affärssystem det område som ser ut att minska mest under 2015.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss


Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer