Andelen företag som konfererar ökar i Örebro län

Andelen företag inom Örebro län som planerar att genomföra konferenser utanför den egna kontorslokalen har ökat med 4 procent det senaste året. I personliga intervjuer med 200 övergripande ansvariga på aktiebolag med minst 10 anställda uppger 18 procent av de tillfrågade att de planerar en konferens inom de närmaste 6 månaderna. Statistiken baserar sig på en kartläggning genomförd under november 2014.

Det totala antalet konferensdeltagare har under samma period ökat från ca 3 500 till över 4 800 personer per 6-månders period. Andelen företag som planerar konferenser som inkluderar övernattning har dock minskat från 84 procent 2013 till 73 procent under 2014. Övervägande delen avser konferenser med endast 1 övernattning vilket gynnar konferensanläggningarna i närområdet. 61 procent av konferenserna med övernattning sker inom 10 mils radie.Det totala antalet konferensdeltagare har under samma period ökat från ca 3 500 till över 4 800 personer per 6-månders period. 31 procent av konferenserna avser sällskap om mindre än 10 personer, 35 procent av konferenserna avser sällskap om 10-25 personer, 14 procent avser sällskap om 25-40 personer och resterande avser sällskap på 40 personer eller mer.Andelen företag som förlägger konferenser inom närområdet, dvs inom 10 mils radie har ökat kraftigt under det senaste året.Andelen företag som planerar en konferens som innefattar övernattning minskar från 84 till 73 procent under samma period.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Minna Norén. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda i Örebro län
Intervjuad person: Övergripande ansvarig/VD


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer