93 procent av företagen i Stockholm city har tillgång till bredband

År 2009 beslutade regeringen om en nationell bredbandsstrategi för Sverige med målet att 90 procent av alla företag och hushåll i landet skall ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt 147 övergripande ansvariga på företag med mer än 20 anställda per arbetsställe inom Stockholm City är målet redan passerat i regionen.

93 procent av de tillfrågade uppger att de har tillgång till fiber i sina kontorslokaler idag. Resterande 7 procent är uppkopplande via ADSL.


Telia är den ledande leverantören med 44 procent av företagen som kunder. Bredbandsbolaget är den näst största leverantören och på tredje plats ser vi Telenor. En tredjedel av de intervjuade företagen skulle kunna tänka sig att byta leverantör under förutsättning att de kan få bättre service. Pris är den avgörande faktorn vid val av leverantör.Telia är den ledande leverantören med 44 procent av företagen som kunder. Bredbandsbolaget är den näst största leverantören och på tredje plats ser vi Telenor. Diagrammet visar de leverantörer som har 4 procent eller mer av marknaden avseende företag med minst 20 anställda per arbetsställer i Stockholm city.28 procent av de tillfrågade uppger att de kan tänka sig att byta leverantör under förutsättning att de får ett intressant erbjudande. Den viktigaste faktorn för val av leverantör är att de erbjuder lägst pris. Förutom priset anger 35 procent att de skulle byta leverantör om de fick bättre service. 3 procent uppger att leveranssäkerhet påverkar deras val av leverantör mest.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta David Svenneke. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss


Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda i Stockholm City
Intervjuad person: Övergripande ansvarig/VD


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer