Andelen investeringar inom FTX system fortsätter att öka

Andelen företag som investerar i så kallade FTX-system, från- och tilluftsventilation med återvinning som kan tillföra stora mängder ventilationsluft, energi samt att systemet fungerar oberoende av väderleken fortsätter att öka.

Investeringsnivåerna ligger stadigt på 16 procent men allt fler privata fastighetsägare inom Stockholms län satsar på energieffektiva lösningar (FT- och FTX-system) som även renar luften, vilket man inte kan uppnå i självdrags- eller frånluftsventilerade byggnader. 59 procent av alla planerade nyinvesteringar under 2015 avser FTX-system, 16 procent frånluft, 16 procent från och tilluft och resterande 8 procent självdrag.


Andelen företag som redan genomfört investeringar inom området har ökat från 21 procent 2011 till 29 procent av det totala fastighetsbeståndet under 2014. Statistiken baseras på 1 560 intervjuer med privata fastighetsägare i Stockholms län under perioden mars 2011 - oktober 2014.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Mattias Larsson. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta ossDiagrammet visar utvecklingen av befintliga ventilationssystem under perioden mars 2011 t.o.m. oktober 2014.Självdragssystem är vanligast i fastigheter byggda före 1970. Dessa äldre ventilationssystem bygger på att frisk luft tar sig in i byggnaden genom ventiler och otätheter, men uppfyller sällan dagens krav på komfort, luftflöden, el- och energieffektivitet. 64 procent av de tillfrågade fastighetsägare som har bostadsfastigheter har fortfarande minst en fastighet i beståndet som har självdrag som ventilation i dagsläget. 59 procent har minst en bostadsfastighet med FTX-system.


Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Stockholms län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer