43 procent av Svenska bolag använder sponsring i sin marknadsföring

Allt fler företag väljer att använda sponsring och är den typ av marknadsföring som ökat mest under de senaste två decennierna. Sponsringsbranschen som i början av 2000-talet omsatte cirka 2 miljarder kronor har idag ökat till drygt 5 miljarder.

I en kartläggning av 826 Svenska aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe framgår det att 43,4 procent av de tillfrågade företagen sponsrar minst en idrottsklubb idag. Merparten av de pengar som investeras i sponsring hamnar hos fotbollsklubbarna då 36,4 procent av företagen uppger att de sponsrar denna idrott. Förutom fotboll är ishockey, handboll, bandy och innebandy med i topp 5-listan.


Andelen företag som nyttjar sponsring som marknadsföringsmetod är nästan dubbelt så hög i Gävle och Dalarna jämfört med Stockholm och Skåne län. Högst andel sponsrande företag finns i Dalarna där 67 sponsrar minst en idrottsklubb, lägst andel ser vi Norra Stockholm som ligger långt under genomsnittet i landet med endast 15 procent av de tillfrågade bolagen som sponsrar idag.Fotboll är den idrott som dominerar i samtliga län som omfattas av kartläggningen. Det enda region som avviker är Södra Stockholm där fotboll och ishockey har lika stor marknadsandel hos sponsorerna.Andelen företag som nyttjar sponsring som marknadsföringsmetod är nästan dubbelt så hög i Gävle och Dalarna jämfört med Stockholm och Skåne län. Högst andel sponsrande företag finns i Dalarna där 67 sponsrar minst en idrottsklubb, lägst andel ser vi Norra Stockholm som ligger långt under genomsnittet i landet med endast 15 procent av de tillfrågade bolagen som sponsrar idag.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda
Intervjuad person: Övergripande ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer