Andelen planerade fastighets- transaktioner sjunker inom Stockholms län

2014 har hittills varit ett bra transaktionsår men 2015 ser marknaden ut att mattas av något. Under perioden mars 2011 tom oktober 2014 har 1 809 intervjuer genomförts med fastighetförvaltare på privata fastighetsbolag inom Stockholms län. Kartläggande frågor har ställts avseende företagens planerade fastighetstransaktioner 12 månader framåt i tiden.

Under oktober 2014 uppger 37 procent av de tillfrågade fastighetsägarna att de har planer på att avyttra eller investera i nya fastigheter under det kommande året. Därmed ser vi en svag avmattning jämfört med april 2014 då motsvarande siffra var 40 procent.


21 procent av de planerade fastighetstransaktionerna avser förvärv och 15 procent avyttring av befintliga fastigheter. En tredjedel av transaktionerna avser bostadsfastigheter.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Mattias Larsson. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss2014 har hittills varit ett bra transaktionsår men 2015 ser marknaden ut att mattas av något. Under oktober 2014 uppger 37 procent av de tillfrågade fastighetägarna att de har planer på att avyttra eller investera i nya fastigheter under det kommande året. Därmed ser vi en svag avmattning jämfört med april 2014 då motsvarande siffra var 40 procent.Fokus ligger på transaktioner av bostadsfastigheter då 33 procent av investeringarna avser denna fastighetstyp och 77 procent avser olika typer av kommersiella fastigheter.

Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Stockholms län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer