Vehco är ledande leverantör av fordonsdatorer till åkerierna i Västra Götaland

I kartläggande intervjuer med 172 inköpsansvariga på åkerier i Västra Götaland framgår det att Vehco är ledande leverantör av fordonsdatorer i regionen.

Automation är en komplex fråga inom transport och logistik. IT-lösningar med hög pålitlighet och tillgängliget är viktigt för transport och logistikföretag som måste vara flexibla och snabbt kunna anpassa sig efter kundernas behov.


Via en fordonsdator kan man registrera fordonens färdväg, tid, vägplanering, spårbarhet, navigation, bränslehantering samt mätning av förarnas körstil. Att välja rätt lösning kan vara svårt vilket bekräftas av att 8 procent av de tillfrågade uppger att de upplever brister i nuvarande transportsystem. 53 procent av åkerierna har fordonsdatorer installerade i sina bilar varav 1 procent upplever att de har stora brister i nuvarande system och ytterligare 3 procent som uppger att de har vissa brister.En fordonsdator inkluderar en hårdvara som installeras i bilarna och ger ett kontinuerligt flöde av data till ett informationssystem. 53 procent av åkerierna har fordonsdatorer installerade i sina bilar varav 1 procent upplever att de har stora brister i nuvarande system och ytterligare 3 procent som uppger att de har vissa brister.2 procent av åkerierna uppger att de planerar investeringar inom transportsystem inom det närmaste året. Utöver dessa är det 3 procent som planerar att investera i nya fordonsdatorer under samma tidsperiod.
Målgrupp: Åkerier med minst 2 miljoner i omsättning
Intervjuad person: Logistikansvarig/Inköpsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer