49 procent av fastighetsägarna i Östergötland har tillgång till fiber

År 2009 beslutade regeringen om en nationell bredbandsstrategi för Sverige med målet att 90 procent av alla företag och hushåll i landet skall ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020. Under 2015 bör delmålet på 40 procent tillgång vara nått. Östergötland har antagit en regional bredbands- strategi för att nå de nationella målen och ha möjlighet att möta framtida regionala krav och behov gällande IT-infrastrukturen. Ett annat syfte med den regionala bredbandsstrategin är att aggregera kommunernas mål och prioriteringar till en regional nivå.

Enligt vår kartläggning, där vi intervjuat 152 privata fastighetsägare i Östergötlands län, har 59 procent av de tillfrågade tillgång till fiber i det befintliga fastighetsbeståndet idag. En femtedel av de intervjuade företagen har fiber via stadsnätet.

Comhem är ledande leverantör av digital-TV med 41 procent av fastighetsägarna som kunder. Telia är ledande inom internet och telefoni med 44 procent av marknaden inom segmentet.Comhem är marknadsledande leverantör inom digital-TV, följt av Telia på andra plats. Tele2 och Bredbandsbolaget på delad tredje plats med vardera 9 procent av marknaden hos privata fastighetsägare i Östergötlands län.När det gäller tjänster inom telefoni och internet har Telia 44 procent av marknaden, Comhem 14 procent , tätt följt av Bredbandsbolaget som med 13 procent är tredje största leverantören inom området.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Östergötlands län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer