Dematek är marknadsledande inom service för tunga lyftanordningar

Under perioden maj t.o.m. oktober 2014 har vi genomfört 2 130 intervjuer med produktionschefer företag inom verkstadsindustri som har en årsomsättning från 3 miljoner eller mer. Vi har ställt kartläggande frågor avseende serviceavtal för tunga lyftanordningar, d.v.s. telfrar, traverser och lyftkranar för lyft över 100 kg.

80 procent av de tillfrågade uppger att de har minst en lyftanordning för tunga lyft. Av dessa har 61 procent ett serviceavtal för förebyggande underhåll i syfte att minimera driftstörningar. Flest antal företag som har serviceavtal finns i Södra Sverige (Skåne, Blekinge & Hallands län) där 72 procent av företagen har avtal, lägsta nivån ser vi i Stockholm, Uppsala & Mälardalen där motsvarande andel är 59 procent.


Om man utgår från resultatet av kartläggningen där 61 procent av företagen har serviceavtal för sina lyftanordningar, tecknas årligen ca 3 300 avtal för service avseende lyftanordningar inom svensk verkstadsindustri.

Dematek är marknadsledare med 19,5 procent av avtalen. Allra starkast är Dematek i norra Sverige där de har 40 procent. Konecranes placerar sig på andra plats med 12,5 procent i snitt om man tittar på hela landet. På regional nivå är de marknadsledare i mellan samt södra Sverige. Abus har 7,6 procent av avtalen och är därmed tredje största leverantör inom service till företagen i målgruppen.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta ossIdag finns ca 6 800 aktiva bolag inom Svensk verkstadsindustri. 80 procent av företagen har en travers, telfer eller lyftanordning för lyft av gods över 100 kg. 80 procent motsvarar ca 5 440 användare, varav 61 procent har ett serviceavtal. Detta innebär att det årligen tecknas över 3 300 avtal för service av företagen i målgruppen.Dematek är marknadsledare med 19,5 procent av avtalen. Allra starkast är Dematek i norra Sverige där de har 40 procent. Konecranes placerar sig på andra plats med 12,5 procent i snitt om man tittar på hela landet. På regional nivå är de marknadsledare i mellan samt södra Sverige. Abus har 7,6 procent av avtalen och är därmed tredje största leverantör inom service till företagen i målgruppen.


Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer