31 procent av fastighetsägarna har problem med takläckage

Under perioden april 2012 t.o.m. oktober 2014 har 1 299 privata fastighetsägare i Stockholms län svarat på kartläggande frågor avseende fastighetsbeståndets takbeläggningar. Under oktober i år uppger 31 procent av de tillfrågade att de har problem med takläckage i någon eller några av befintliga fastigheter, vilket är 10 procent högre andel än tidigare.

Det ser ut att bli högtryck i branschen för hela 30 procent av fastighetsägarna uppger att de har planer på att åtgärda taken inom snar framtid. Räknat på andelen m2 planerade åtgärder avseende tak i snitt, per tillfrågad fastighetsägare är nivån hög i förhållande till de senaste årens mätningar. Om man ser till m2 tak per upphandling har efterfrågan ökat marginellt under den senaste 6 månaders perioden. Åtgärderna avser framför allt papp och plåttak. En fjärdedel av fastighetsägarna uppger att de skrivit kontrakt med leverantör, resterade skall börja ta in offerter och titta på lösningar.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Mattias Larsson. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Andelen företag som planerar att renovera eller byta ut befintliga takbeläggningar ligger i nivå med andelen som har problem med läckage.41 procent av åtgärderna avser papptak, 30 procent plåt, 17 procent tegel/betong, 12 procent duk/SBS-matta och 1 procent eternittak.Om man räknar på andelen m2 i som skall åtgärdas i snitt per tillfrågad fastighetsägare hamnar vi lågt över tidigare efterfrågan.Mäter vi m2 tak per upphandling har efterfrågan ökat marginellt under den senaste 6 månaders perioden.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Stockholms län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer