Hård konkurrens om avtalen inom IT-drift i Dalarnas län

I personliga intervjuer med 149 IT-ansvariga på aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe i Dalarna framgår det att det är stor konkurrens om avtalen för IT-drift. De totalt 70 företag som uppger att de outsourcat sin drift räknar totalt upp 42 olika leverantörer som är verksamma i länet. Andelen företag som anlitar extern leverantör motsvarar 47 procent av de tillfrågade företagen. Av dessa har 39 procent ett fastpris avtal och resterande 61 betalar löpande per timme.

Loxondata och Daladatorer är enligt vår kartläggning de mest anlitade leverantörerna inom området och har vardera 8,3 procent av de intervjuade företagen som kunder inom IT-drift idag.

Förutom att IT-driftstjänster verkar vara en redan hårt konkurrensutsatt marknad i länet visar kartläggningen på en hög rörlighet då hela 20 procent av de tillfrågade IT-ansvariga uppger att de kan tänka sig att byta ut nuvarande leverantör.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta David Svenneke. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
24 procent av de som anlitar extern partner köper tjänster för underhåll av server och nätverk, 22 procent för service av hårdvara, 21 procent installation, 18 procent backup och 15 procent tjänster inom IT-säkerhet.Loxondata och Daladatorer är enligt vår kartläggning de mest anlitade leverantörerna inom området och har vardera 8,3 procent av de intervjuade företagen som kunder inom IT-drift idag.

Office IT-partner och Atea har vardera 6,7 procent. Triatec IT och Hecla IT-lösningar 5,0 procent


Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda i Dalarnas län
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer