Vattenfall knappar in på marknadsledaren Fortum i Stockholms län

Under perioden april 2013 till oktober 2014 har 597 fastighetsägare i Stockholms län svarat på kartläggande frågor avseende nuvarande el-avtal.

Marknadsledaren Fortum har under den senaste 6 månaders perioden tappat drygt 4 procent. Vattenfall har under samma period ökat sin andel med 9,3 procent i regionen och i dagsläget skiljer det endast 2,1 procent mellan dem och Fortum. E.ON passerar under samma period Telge Energi och är enligt oktober månads kartläggning den tredje största leverantören av el till privata fastighetsägare i Stockholm län.


Andelen mixat pris avtal har ökat från 7 till 9 procent sedan april 2014. 13 procent av de tillfrågade företagen har obundna avtal och är fria att byta leverantör.

Trots den pågående debatten kring miljö och klimatfrågor ser vi ingen större förändring hos fastighetsägarnas attityder avseende "grön el". Andelen företag som tycker att detta är viktigt att köpa grön el har endast stigit med 2 procent sedan den förra mätningen som genomfördes under april i år.

Diagrammet visar endast de fyra marknadsledande leverantörerna. För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Mattias Larsson. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Andelen företag som väljer mixat pris avtal fortsätter att öka
Under april 2013 hade inget av de tillfrågade företagen denna typ av avtal. 12 månader senare uppger 9 procent av fastighetsägarna att de tecknat sådana avtal.Andelen företag som har som krav eller anser att det är viktigt med grön el har endast ökat med 2 procent sedan den senaste mätningen som genomfördes under april tidigare i år.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Stockholms län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer