Andelen planerade investeringar i tunga lyftanordningar har minskat med 50 procent i Norrland

I en kartläggning av verkstadsindustri med minst 3 miljoner i omsättning samt nyetablerade aktiebolag i Norrland framgår det att andelen planerade investeringar i tunga lyftanordningar beräknas ligga på 3 procent under den kommande 12-månaders perioden. Detta innebär en 50 procentig minskning sedan oktober 2013.

Inom det geografiska området Gävle, Dalarna och norrut finns i dagsläget ca 1 200 aktiva bolag inom verkstadsindustri. I urvalet ingår även de ca 110 nya aktiebolag som registrerades under 2013 inom SNI-koderna 24, 25, 28,29, 30 och 33. En treprocentig investeringsgrad skulle innebära att leverantörerna kan räkna med att sälja cirka 36 lyftanordningar så som telfrar, traverser eller kranar inom det kommande året. 80 procent av företagen inom verkstadsindustri i Norrland har någon typ av lyftanordning för lyft över 100 kg idag.


Andelen planerade investeringar ligger på 3 procent i hela landet, förutom regionen Västra Götaland där andelen planerade investeringar ligger på 6 procent under den kommande 12-månaders perioden. Statistiken baserar sig på 3 330 intervjuer med produktionschefer under perioden mars 2013 t.o.m. oktober 2014.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
I dagsläget finns ca 6 800 aktiva bolag med en årsomättning överstigande 3 miljoner, inom Svensk verkstadsindustri. En treprocentig investeringsnivå motsvarar 204 planerade investeringar avseende lyftanordningar inom den närmaste 12-månaders perioden.

En intressant målgrupp att bevaka är tillväxtpotentialen hos de ca 800 nyregistrerade aktiebolag som tillkommit inom verkstadsindustri under 2013 samt hittills under året 2014. I Norrland registrerades ca 110 nya aktiebolag under 2013. Under förutsättning att dessa bolag växer kan tillverkarna av lyftanordningar förväntas sälja till 80 procent av företagen i målgruppen inom de närmaste åren.
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer