Göteborgs Energi har grepp om den lokala marknaden

I personliga intervjuer med privata fastighetsägare i Västra Götalands län framgår det att Göteborgs Energi DinEl är marknadsledande leverantör av el då de har 21,3 procent av fastighetsägarna som kunder. Kartläggningen omfattar mer än 2 900 privata samt kommersiella fastigheter i beståndet hos de medverkande företagen.

Vattenfall är den näst största leverantören med 11,2 procent och Borås Energi på tredje plats med 6,5 procent av marknaden inom målgruppen.


Mixat pris avtal är en avtalstyp som ökar snabbt hos privata fastighetsägare i hela landet. En tiondel av fastighetsägarna i Västra Götaland uppger att de har mixat pris avtal idag, vilket är den högsta uppmätta siffran i år. 17 procent av de tillfrågade fastighetsägarna uppger att deras nuvarande avtal har löpt ut och att de är fria att byta el-leverantör. Ytterligare 5 procent har avtal som löper ut innan årsskiftet.

Diagrammet visar endast de leverantörer som har minst 4 procent av marknadsandelarna i regionen. För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Mattias Larsson. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
10 procent av fastighetsägarena i Västra Götaland uppger att de idag har ett s.k. mixat pris avtal. Andelen fastighetsägare som uppger att de har mixat pris avtal är högre i jämförelse med tex Stockholms län där motsvarande siffra är 7 procent, Skåne län 5 procent och Uppsala län 4 procent.Genom att effektivisera och tänka på hur vi använder våra resurser kan vi tillsammans minska klimathotet. 48 procent av fastighetsägarna i Västra Götaland anser att det är viktigt att använda "grön el" men endast 13 procent av de tillfrågade anser att detta är ett krav.

Nästan 40 procent av fastighetsägarna anser att det är mindre viktigt att använda grön-el.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Västra Götalands län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer