I Malmö finns både tillgången och efterfrågan på arbetskraft

91 procent av Övergripande ansvariga på företag med minst 20 anställda per arbetsställe i Malmö med omnejd upplever att det är bra eller mycket bra tillgång på personal med rätt kompetens i dagsläget. Det är den högsta nivån i landet men vi ser samma trend i övriga storstadsregioner i landet.

Andelen företag som planerar att anställa ytterligare personal är också hög då 22 procent planerar att anställa ytterligare personal redan inom de närmaste 6 månaderna, totalt 276 tjänster.

Enligt Ekonomifakta ligger den öppna arbetslösheten på 14,9 procent(snitt 8,5 i landet) i Malmö kommun i dag. Inte länge till om man kan lita på efterfrågan och tillgången enligt 157 övergripande ansvariga på företag med minst 20 anställda per arbetsställe i regionen. 28 procent av företagen i målgruppen söker personal där gymnasieutbildning är den högsta utbildningsnivå som krävs, 17 procent eftergymnasial utbildning som t ex yrkeshögskola samt 55 procent av företagen som efterfrågar högskola/universitetsutbildad personal.
Även i övriga storstäder ser vi samma trend. I Stockholm är det 89 %, Göteborg 87 % som upplever att det är bra eller mycket bra tillgång på arbetskraft inom behovsområdet. Det rådet stora skillnader i landet där snittet är 69 %.Av 159 tillfrågade företag i Malmö med omnejd uppskattar de tillfrågade sammanlagt att de skulle kunna anställa totalt 276 personer under 2014, under förutsättning att de kan finna personal med rätt kompetens och utbildnings-nivå.22 % av företagen planerar att anställa ytterligare personal inom de närmaste 6 månaderna och uppger att de har behov av att tillsätta 276 tjänster.


Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda i Malmö med omnejd
Intervjuad person: Övergripande ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer