Minskad efterfrågan inom 3PL – guldläge för leverantörer av lagerhallar

Enligt lageransvariga i Stockholms län ser vi en kraftigt minskad efterfrågan av tjänster inom tredjepartslogistik. Samtidigt ökar antalet företag som planerar att byta eller skaffa nya lokaler inom det närmaste året med 10 procent inom målgruppen.

Det förändrade behovet hos lagringsföretagen i kombination med låg tillgänglighet avseende lokaler i Stockholms län ser ut att bli en guldgruva för bolagen som levererar lagerhallar. Antalet planerade investeringar i lagerhallar ökar med 500 procent.


Statistiken som presenteras är baserad på 1030 personliga intervjuer med lageransvarig eller motsvarande befattningshavare under perioden 2011-2014.

Sedan 2011 har tillväxten varit god bland svenska 3PL-företag men vår senaste karläggning visar ett kraftigt minskat användande av dessa tjänster första kvartalet 2014. Antalet företag som köper 3PL har minskat från 16 till 6 procent. Samma företag uppger en 4 procent ökning av investeringar i lagerhallar samt 5 procent ökning av intresset för att byta lokal.Hela 10 procent av företagen inom Parti & Agenturhandel uppger att de har planer på att byta eller skaffa ytterligare lagerlokaler inom det närmaste året. Enligt våra kartläggningar når efterfrågan på lagerlokaler i Stockholms län den högsta nivån sedan 2011, samtidigt som antalet vakanser är få i både Stockholm och Göteborg.En förklaring till minskad användning av 3PL kan vara att företagen i målgruppen har strukturerat om sina logistikflöden till andra geografiska lägen. Ett annat scenario kan vara ökad internkompetens för upprätthållande av effektiva flöden och därmed ett förändrat behov avseende extern lagring. Detta förklarar i så fall det ökade behovet av eget lagringsutrymme. Det förändrade behovet hos lagringsföretagen i kombination med låg tillgänglighet avseende lokaler i Stockholms län ser ut att bli en guldgruva för bolagen som levererar lagerhallar.
Målgrupp: Företag inom Parti & agenturhandel i Stockholms län
Intervjuad person: Lageransvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer